Bioen - Fotowoltaika

Jak działa domowa instalacja fotowoltaiczna?

Fotowoltaika składa się przede wszystkim z modułów fotowoltaicznych i inwertera (falownik). Moduł fotowoltaiczny (panel fotowoltaiczny) zbudowany jest z połączonych szeregowo, zabezpieczonych i umieszczonych w obudowie ogniw fotowoltaicznych wytwarzanych z mono lub polikrystalicznego krzemu, który dzięki efektowi fotoelektrycznemu przekształca energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego. Dzięki pracy inwertera prąd stały przekształcany jest na prąd przemienny taki jaki jest w gniazdkach. Tak wyprodukowany prąd może być używany na bieżąco, rozliczany ze sprzedawcą energii elektrycznej w systemie opustów lub też magazynowany.

Ile energii produkuje instalacja fotowoltaiczna?

To, jak wiele energii wyprodukuje instalacja fotowoltaiczna, zależne jest od jej wielkości. Panele fotowoltaiczne zapewnią około 1 000 kWh energii elektrycznej w skali roku z 1 kWp mocy instalacji fotowoltaicznej przy optymalnym ukierunkowaniu modułów, co oznacza, że w przypadku zużycia rocznego 5 000 kWh oraz uwzględnieniu systemu opustów, potrzebujesz instalacji o mocy przynajmniej 6kWp.
Jak wygląda montaż paneli fotowoltaicznych?

Profesjonalny montaż zawsze odbywa się w zgodzie z obowiązującymi wymaganiami technicznymi, kryteriami przyłączenia oraz dokumentacją techniczną. Przed przystąpieniem do montażu paneli, nasi eksperci rzetelnie przeprowadzą audyt fotowoltaiczny, co pozwoli zagwarantować, że instalacja spełni wszystkie wymogi bezpieczeństwa i będzie w pełni efektywna. Podczas audytu fotowoltaicznego:

ustalimy zapotrzebowanie na prąd i na tej podstawie dobierzemy odpowiednią moc instalacji fotowoltaicznej,ocenimy możliwości montażowe i zaproponujemy dedykowany system montażowy, zweryfikujemy stopień zacienienia dachu lub gruntu, kompleksowo zajmiemy się przygotowaniem dokumentacji pozwalającej na podłączenie instalacji do Zakładu Energetycznego oraz otrzymanie dofinansowania po wykonanym montażu.

 

Informacje zebrane podczas audytu fotowoltaicznego służą nam do przygotowania projektu instalacji fotowoltaicznej. Montaż paneli fotowoltaicznych na podstawie takiego projektu umożliwi Inwestorowi osiągnięcie maksymalnej wydajności a tym samym zapewni szybki zwrot inwestycji.

Etapy montażu instalacji fotowoltaicznej

Panele fotowoltaiczne montujemy na dachu lub gruncie – w zależności od warunków technicznych i stopnia nasłonecznienia występujących na terenie gospodarstwa domowego klienta. Przed montażem dostarczamy elementy instalacji fotowoltaicznej, a w umówionym dniu montażu nasz zespół monterski przystępuje do pracy. Dzięki profesjonalizmowi naszych monterów, cały proces przebiega bez zakłócania spokoju mieszkańców domu. Montaż instalacji fotowoltaicznej składa się z kilku etapów. Są to:

zamocowanie konstrukcji montażowej,
odpowiednie przygotowanie trasy kablowej, którą zostanie poprowadzone połączenie pomiędzy polem modułów a rozdzielnicą i inwertera,
ułożenie oraz połączenie paneli fotowoltaicznych,
połączenie inwertera z ogniwami fotowoltaicznymi,
konfigurację inwertera z siecią WiFi klienta pozwalającą na bieżące monitorowanie instalacji,
wykonanie pomiarów elektrycznych.

Jak dobrać moc instalacji fotowoltaicznej?

Jedną z najważniejszych rzeczy, na którą trzeba zwrócić uwagę, jest moc systemu fotowoltaicznego. Moc dobiera się poprzez określenie rocznego zużycia energii elektrycznej, uwzględnieniu systemu opustów oraz ukierunkowaniu modułów. Jak wyjaśniliśmy wyżej, panele fotowoltaiczne wyprodukują w Polsce około 1 000 kWh w ciągu 12 miesięcy z 1 kWp mocy przy optymalnym usytuowaniu Oznacza to, że w przypadku rocznego zużycia 5 000 kWh, instalacja powinna mieć przynajmniej 6 kWp.
Obliczenie średniego zapotrzebowania na energię elektryczną

Można również skorzystać ze wzoru, dzięki któremu dowiesz się, ile średnio w ciągu roku dane urządzenie elektryczne zużywa prądu.

Zużycie prądu = [Moc urządzenia (kW) x Czas pracy/1 dzień] x 365 (liczba dni w roku)

Kiedy już określisz, jak wiele energii potrzebuje Twoje gospodarstwo domowe, będziesz musiał obliczyć, jaką moc powinna mieć Twoja własna instalacja fotowoltaiczna. System fotowoltaiczny, którego moc wynosi 1 kWp będzie zapewniał Ci energię elektryczną, która równa się około 1000 kWh. W związku z tym, kiedy zdecydujesz się na system o mocy 4 kWp, będzie on dla Ciebie produkował około 4000 kWh prądu, czyli tyle, ile średnio zużywa czteroosobowa rodzina.

Istnieją 4 główne czynniki, które decydują o tym, ile czasu będzie potrzebne na to, aby inwestycja w fotowoltaikę zwróciła się w 100%:

Koszt energii elektrycznej – im jest on wyższy, tym szybciej zwrócą się pieniądze wydane na instalację fotowoltaiczną. Co bardzo ważne, koszty energii elektrycznej na przestrzeni ostatnich lat regularnie wzrastają. Najpewniej bliższa, a zwłaszcza nieco dalsza przyszłość również przyniesie kolejne podwyżki cen prądu. Jest to oczywiście istotny czynnik, który należy wziąć pod uwagę, rozważając inwestycję w fotowoltaikę.
Ogólny koszt inwestycji – jest on w dużej mierze zależny od klasy komponentów zestawu fotowoltaicznego, z jakich będzie się składała elektrownia, rodzaju systemu montażowego oraz ewentualnych kosztów dodatkowych np. konieczności wykonania przekopu. Całkowity koszt inwestycji pomniejszą dostępne na rynku dotacje. Najpopularniejszym dofinansowaniem był dotychczas Program „Mój Prąd”. W jego ramach można było pozyskać nawet 5 000 zł. Nabór wniosków na tę dotację skończył się w tegorocznej edycji 7 grudnia 2020. Kolejny nabór planowany jest na I połowę 2021 roku i będzie obowiązywał także tych, którzy zdecydują się na zakup instalacji w okresie pomiędzy naborami. Program „Czyste Powietrze” również zakłada dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznej, jednak pod warunkiem, że wymienione zostanie przy tym źródło ciepła.
Dofinansowanie i ulga – uwzględnienie w planie inwestycji wspominanego już dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” razem z dofinansowaniem na wymianę źródła ciepła (a od I połowy 2021 roku – również z Programu „Mój Prąd” na samą instalację fotowoltaiczną), a także ulgi podatkowej. Co oczywiste, dotacja oraz niższy podatek sprawiają, że Twoja inwestycja w instalację fotowoltaiczną zwróci się znacznie prędzej.
Efektywność instalacji fotowoltaicznych – to ciekawy i rzadko uwzględniany przez inwestorów aspekt. Statystycznie spadek efektywności instalacji fotowoltaicznej kształtuje się na poziomie 0,55-0,8 procent w skali każdego roku.

Zwrot z inwestycji w fotowoltaikę bez dotacji

Załóżmy, że Twoja instalacja fotowoltaiczna odznacza się następującymi cechami:

całkowita cena inwestycji: 25 tysięcy złotych,
wzrost ceny prądu w skali roku: 10 procent,
spadek efektywności instalacji fotowoltaicznej w skali roku: 0,8%,
za 1 kWh, którą oddajesz do sieci, otrzymujesz z powrotem 0,8 kWh (dane zgodnie z obecnie obowiązującym systemem opustów),
twoja instalacja o mocy 5,1 kWp powinna produkować ok. 5 100 kWh w skali roku.

Zwrot z inwestycji z ulgą podatkową oraz dotacją

Kontynuujmy przykład z poprzedniego akapitu: instalacja o mocy 5,1 kWp oraz całkowity koszt na poziomie 25 tysięcy złotych. W tym wypadku od kosztów inwestycji można odliczyć:

Dofinansowanie z Programu „Mój Prąd” z naboru z I połowy 2021 r. lub z Programu „Czyste Powietrze”,
Ulgę podatkową: ok. 3 500 zł,
Koszt inwestycji po odjęciu od niego dotacji, a także ulgi podatkowej: 16 500 zł.

W tym wariancie inwestycja w instalację fotowoltaiczną powinna zwrócić się już w przeciągu 5-5,5 roku. Musisz jednak pamiętać o tym, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” (w przypadku dotacji „Mój Prąd” też do tej pory nie było to możliwe) nie może być łączona np. z dotacjami unijnymi lub gminnymi oraz moc instalacji nie może być większa niż 10kW.
Ulgi podatkowe związane z instalacją fotowoltaiczną

Maksymalna wartość, od jakiej można ją naliczyć wynosi obecnie 53 000 zł. W przypadku, kiedy przedsięwzięcie termomodernizacyjne przekracza wspominaną kwotę, np. może kosztować 80 000 zł, to tylko od kwoty 53 000 zł będzie naliczona wspomniana ulga (np. 17% z 53 000 zł). Wysokość ulgi będzie równie zależeć od tego, do której grupy podatkowej należysz (dla osoby fizycznej – 17% lub 32% (zależne jest to od progu podatkowego); dla firmy – 19%). Przykłady:

Całkowity koszt Twojej instalacji wynosi 50 tysięcy złotych przy założeniu, że należysz do II grupy podatkowej. W tym wypadku: 50 tys. razy 32% daje ulgę w wysokości: 16 tysięcy złotych.
Całkowity koszt instalacji wynosi 20 tysięcy złotych. Należysz do I grupy podatkowej: 20 tys. razy 17% daje ulgę w wysokości 3400 zł.

Co zawiera zestaw fotowoltaiczny?

W skład zestawu fotowoltaicznego wchodzą:

moduły fotowoltaiczne – inaczej: panele fotowoltaiczne, zbudowane z odpowiednio zabezpieczonych i umieszczonych w obudowie ogniw fotowoltaicznych łączonych szeregowo, zmieniają energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną w postaci prądu stałego DC,
inwerter (falownik) – przekształca energię elektryczną w postaci prądu stałego DC na energię w postaci prądu przemiennego AC oraz kontroluje i prowadzi statystyki z produkcji energii,
system montażowy – konstrukcja pod moduły fotowoltaiczne,
okablowanie i zabezpieczenia DC i AC.